Beslegging av Rallar- og Svarta Bjørn statuene

 In Nyheter

Rallarklubben foretar den tradisjonsrike Besleggingen av disse to statuene hver år først i Vinterfestuka.
Dette for å hedre disse spesielle statuene først i Vinterfestuka, slik at de skal «trives» i hele Vinterfestuka, hele 10 dager til ende.

Statuene står som symboler på de personene som bygde malmbanen i perioden 1898 – 1902.
I år var det Kristin Mobakken som hedret Rallar-statuen og holdt en fin tale. Agge Theander fra Kiruna beslegget Svarta Bjørn-statuen.

Tre jernbanekor, Narvik, Trondheim og Hamar sine jernbanekor er her i By1 for korsamling. Pluss Rallarklubbens eget kor Sleggeklang underhold med sang ved begge statuene.

Flere bilder fra Besleggingen av være ærverdige statuer: KLIKK
Agge Theander fra Kiruna holdt talen bed Besleggingen av Svarta Bjørn statuen

Kommentarer

Recent Posts