Generalforsamling

 In Nyheter

 

Kjære Kokke og Rallere av Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik

I følge statutt nr 6 skal vi avholde Generalforsamling i Vinterfestuka hvert år. Som dere vet kom dessverre Covid- 19 og satte en stopper både for Vinterfestuka og Generalforsamling i 2020.

Vi har et behov for å få godkjenne regnskapet for 2019 og velge inn nye komite-medlemmer da noen av disse er flyttet eller har ønsket å fratre sitt verv.

Derfor har styret bestemt seg for at vi skal avholde ei noe «krympet» Generalforsamling,  bestående kun av styremedlemmene i oppvarmede lokaler den 09.10.20.

Sakene som vil bli behandlet under styremøtet er:

  • Godkjenning av regnskap 2019.
  • Valg av komitemedlemmer i Rallarklubben.

Som dere ser av saklisten så vil det ikke bli noe valg på styremedlemmer i år.

Nåværende styre har sagt seg villig til å bli sittende, så lenge koronasituasjonen gjør det slik at vi ikke kan møtes til ordinær Generalforsamling i Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik.

Samtidig vil jeg på vegne av styret få sende varme hilsninger til dere alle, dere er en fantastisk gjeng.

Glad melding, 13.09.20 står det i Fremover at det Garantert blir Vinterfestuka i 2021. Men kanskje i en litt annen form enn vi er vant til. Da skal vi i Styret og komitéene i Rallarklubben jobbe for at vi kan avholde Generalforsamling i 2021.

Husk og ha fokus på smittevern slik at vi kan få ei fantastisk Vinterfestuke i 2021😊

 

Ærbødigst hilsen fra

Overrallar

Roger Røsås

Kommentarer

Recent Posts