Gudstjeneste i Hergot kapell 29. april

 In Nyheter

Rallarklubbens medlemmer (rallar-antrekk) er velkommen til gudstjeneste i Hergot kapell søndag 29. april 2012.

Hergot kapell har fått nytt orgel og dette skal innvies ved denne gudstjenesten. Overrallar Sverre skal lese dagens tekst og prost Hindenes forretter.

Styret i Rallarkluben henstiller til medlemmer om å møte opp, selvfølgelig i rallarantrekk.

Vel møtt, – vennlig hilsen Styret i Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik

Kommentarer

Recent Posts