Heder til barnehager i Narvik

 In Nyheter

I år ble 3 barnehager hedret for sitt engasjement for å videreformidle rallarkulturen til ungene i barnehagen. Barnehagene som ble hedret var Pingvinn barnehage, Banktrollet barnehage og Malmklumpen barnehage.

Pingvinn barnehage hadde Rallarfest da vi kom og kokte lapskaus. Tidligere hadde de pyntet med rallarhatter og det var hengt opp
bildemontasjer om Narviks historie. Barna var ivrige, sang Rombaksvisa og bydde på siletur i akebakka. De fikk et kjeglespill i gave fra Rallarklubben.

Banktrollet barnehage har mange praktiske aktiviteter for å lære barne om gamle dager. Det er laget et temarom med figurer, togbane, malmkuler og bilder fra rallartida. Barna har laget «gammeldags mat» som smør og gomme. De har gjennomført samlingsstunder og fortalt om malmens vei fra fjellet til havna, bygging av jernbanen, Rombaksbotn, isfri havn og generelt om det strevsomme livet de hadde de som var involvert i bygginga av jernbanen. Besøk ved statuene og jernbanestasjonen husker barna mye fra. De fikk et terningspill fra Rallarklubben

Malmklumpen har VU som tema både i forkant av og under Vinterfestuka. Det formidles i korte trekk historie om byggingen av Ofotbanen, Rallarne og Svarta Bjørn. Ser på gamle bilder og undrer seg sammen med barna. De besøker statuene Rallaren og Svarta Bjørn i byen og det gamle loket Bifrost. Barna får brukt sine kreative evner med blant annet kullstifter, saks ol som igjen blir til rallar hatter, gardiner av gråpapir osv. Barnehagen deltar også på ulike kultur begivenheter i byen i løpet av VU. De fikk et kubbespill fra Rallarklubben.

 

Kommentarer

Recent Posts