Hedret medlem nr 2

 In Nyheter

Den stolte og ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik er i år 40 år. I den forbindelse ønsket vi å takke en av de 2 stifterne av klubben. Klubben ble stiftet av Per Frydendal og Steingrim Sneve for 40 år siden. Steingrim er medlem nr 2 og æresmedlem av klubben. Uten han og Per sin fantastiske ide, har ikke Rallarklubben vært der vi er i dag. Bildet som er tegnet av Reidar Hansen viser etableringen av klubben i enden av en bardisk på Malmen der alt skjedde med kr 50 i medlemskontigent. Vi takker Steingrim for ideen og hans engasjement for Rallarklubben. Vi ønsker han lykke til i «pensjonisttilværelsen»

Kommentarer

Recent Posts