Innkalling til generalforsamling i Rallarklubben og Fliseklubben

 In Nyheter

Vedlagt finner du innkalling til Generalforsamling i Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik og Fliseklubben.
Husk påmelding til Rallargilde til Grand på telefon 769 77 000 innen 14. mars
Velkommen til Generalforsamlingene!

Kommentarer

Recent Posts