Rallarklubben besøkte Anna Rogde

 In Nyheter

I forbindelse med 150 års jubileet til skonnerten Anna Rogde, ble Rallarklubben invitert av stiftelsen Anna Rogde og Sør-Troms museum til å delta på jubileet. Rallarklubben dro med 36 store og 3 små Rallare og kokker til Harstad lørdag morgen. Der underholdt vi med lirekassen Trulte og Rallarklubbens eget sangkor Sleggeklang. Vi besøkte skonnerten og stilte selvsagt i tidsriktig antrekk, noe som passer bra for jubileet.
Skonnerten Anna Rogde som forøvrig er verdens største seilende skonnert, ble medlem av Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik. Skipper Eilif Gabrielsen tok imot medlemskapet på vegne av skonnerten.
Arrangementet som var på havna i Harstad sentrum hadde stort oppmøte med over 1000 personer til stede i strålende solskinn.
Rallarklubben har knyttet kontakt med Anna Rogde og håper på et fremtidig samarbeid med dem.

Kommentarer

Recent Posts