Generalforsamlingen avviklet med stor deltakelse

 In Nyheter

Generalforsamlingen i Rallarklubben ble avviklet i Narviks nyeste storstue Rica Hotel Narvik fredag 16. mars.

Generalforsamlingen i Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik ble avviklet tradisjon tro siste fredag i årets Vinterfestuka

Selv om klubben hadde oppfordret medlemmene til å komme en halv time før møtestart, ble vi litt forsinket.
Dette p.g.a. mange flere møtedeltakere enn vi hadde regnet med. Og det tok litt tid å få Rica personalet til å finne nok ekstra stoler slik at alle møtedeltakerne fikk sitte under møtet. Selv om det ble en del «trangt» i lokalet, fikk alle sitte til slutt.

Dagsorden:
Punkt 1. «Offisiell åpning» og punkt 2. «Tre vers av Rombaksvisa avsynges med god hjelp av verdens eneste Rombaksmusikk» – gikk tradisjon tro helt etter boka.
Punkt 3. «Høy halsskyll» (kveldens første) gikk ikke helt etter planen da mange «nye» medlemmer ikke har albuen i 90 grader ut fra kroppen, så dette punkt ble tatt opp igjen en gang til – da satt det.

Punkt 4. «Godkjenning av innkallingen», punkt 5. «Godkjenning av dagsorden» og punkt 6. «Valg av ordstyrer, skriver og 3 stykker tellekorps» – gikk også tradisjon tro helt etter boka. Og ordstyrer ble valg Johnny Mobakken og skriver ble valgt Anne Dølør.

Punkt 7. «Hilsninger» – Under dette punkt passet styret på å gi en oppmerksomhet til de firma som har støttet klubben under vårt arbeider i forkant og under årets Vinterfestuka.
Nordea Narvik, Jernbaneverket, Rema Distribusjon Narvik, NB Engros og Fremover fikk utdelt en liten innrammet plakat og en blomster for fin støtte.

Under dette punkt hadde banksjef i Sparebanken Narvik Elling Berntsen bedt om ordet og delte ut bankens Ærespris for 2012 til Rallarklubben. «Uten det frivillige arbeidet som Rallarklubben og alle medlemmene gjør, ville byen gått glipp av mye . . .» var noe av begrunnelsen for at klubben fikk prisen. Men mer om denne utdelingen på annen plass her på weben.

Jernbaneverkets direktør i Norge Elisabeth Enger (som selvfølgelig er medlem i klubben) hadde dagen før blitt utnevnt som Æres Svarta Bjørn av Narvik by. Hun ble hyllet for dette av forsamlingen, før banesjef på Ofotbanen Thor Brækkan overleverte et fint stort bilde som takk for all hjelp Rallarklubben har gitt i årets som har gått. Bildet besto av flere små bilder fra episoder hvor Jernbaneverket og Rallarklubben har arbeidet sammen i 2011.

Nordeas banksjef Kirstin Sletten hadde ordet og gav pengegave til Rallarklubben som spesiellt skulle tilfalle klubbens eget sangkor Sleggeklang.

Punkt 8. «Årsberetning 2011» – Årsberetning ble gjennomgått av Overrallar Sverre
Punkt 9. «Verdens eneste og beste Rombaksmusikk fremfører selvkomposisjoner» – Rombaksmusikken underholdt før de måtte videre ut på byen for flere representasjoner.
Punkt 10. «Regnskap 2011» – Bokholder var forhindret fra å møte, så Overrallar Sverre gjennomgikk tallene i regnskapet, før en av revisorene Bente J. Markussen leste opp revisors kommentarer.

Punkt 11. «Innkomne forslag» – Her hadde styret forslag på endring av «ordlyden» i statutt nr 9. og nr 10. – Dette ble vedtatt enstemmig.

Punkt 12. «Valg» – Valgkomiteen la fram sitt forslag. Under avstemmingen hvor valgkomiteens forslag var gjenvalg på overrallar Sverre, kom det annet forslag på ny Overrallar fra salen. Det ble den del «uheldig» debatt om dette før man gikk til avstemmig. Avstemmingen ga stort flertall for gjenvalg av overrallar.
På et par tre andre «plasser» kom det også benkeforslag fra salen. Se link til endelig liste over Styret og komiteer nederst i artikkelen.

Da nå Rallarklubben har kjøpt ut Rombaksmusikken og blitt eneeier på Lirekassen Trulte ble det for første gang valg en «Lirekassekomite» på Generalforsamlingen.

Punkt 13. «Høy halsskyll» – Denne gang gikk det greit da vi «øvde» to ganger under punkt 3.
Punkt 14. «Avslutning» – Overrallar Sverre takket ordstyrer Johnny for jobben og takket medlemmene for tillit i to nye år.

Så ble salen ryddet og bordene pyntet til «RallarGilde» (klubbens medlems-middag) som startet like etter Generalforsamlings slutt.

Se flere bilder fra årets Generalforsamlingen – KLIKK

Se det nye styret og komiteene – KLIKK

Kommentarer

Recent Posts