Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik ble stiftet tirsdag 17. februar 1981.

Fra denne dato ble det gjort et stort forarbeide før den første Generalforsamling. Per Frydendal og Steingrim Sneve sto i spissen for dette arbeidet fram til første Generalforsamling søndag 22. mars 1981

Overrallar er klubbens øverste leder. Og disse har hatt dette verv:

1981 – Per Frydendal

1982 –    – – » – – –

1983 – Steingrim Sneve

1984 –    – – » – – –

1985 – Dag Hvaring

1986 – Bente Solvin

1987 – Eirik Nordgård

1988 –    – – » – – –

1989 – Yngvar Vøyle (nå Egilsrud)

1990 –    – – » – – –

1991 – Kjetil Moe

1992 –    – – » – – –

1993 – Johnny Mobakken

1994 –    – – » – – –

1995 –    – – » – – –

1996 –    – – » – – –

1997 – Kjetil Moe

1998 –    – – » – – –

1999 – Johnny Mobakken

2000 – Bjørn Forselv

2001 –    – – » – – –

2002 –    – – » – – –

2003 –    – – » – – –

2004 –    – – » – – –

2005 –    – – » – – –

2006 – Trond Hansen

2007 –    – – » – – –

2008 –    – – » – – –

2009 –    – – » – – –

2010 – Sverre Dalhaug

2011 –    – – » – – –

2012 –    – – » – – –

2013 – Trond Hansen

2014 –    – – » – – –

2015 –    – – » – – 

2016 – – – » – – –

2017 – – – » – – –

2018 – – – “ – – –

2019 – Roger Røsås

2022 – Teddy Skjulstad