Rallarkoret Sleggeklang
Koret hadde sin spede start i 2006 med 5 viser på programmet. Sleggeklang er Rallarklubben sitt kor og er en del av klubbens ordinære virksomhet. Dette betyr at i arrangementer hvor Sleggeklang kaster glans over forsamlingen, med musikk og spell, har Rallarklubben vært representert. Koret har hatt en fin utvikling siden starten og har nå 19 sangere og musikanter. Vi trakterer gitar, trekkspill, torader, munnspill og har egen gjøk.
Vi deltar i Rallarklubbens arrangementer der dette er mulig, men tar også gjerne oppdrag ved jubileer og tilstelninger på sykehjem og institusjoner. Høydepunktet i korets virksomhet er Vinterfestuka i Narvik, i 2015 deltok vi på 33 tilstelninger. En av de fineste opplevelsene i Vinterfestuka er gudstjenesten i kapellet på rallarkirkegården, Hergot, der Sleggeklang står for det musikalske innslaget i gudstjenesten.

Sleggeklang har deltatt på stevnet til  Norsk Jernbanesangerforbund  i Hamar. Vi har også besøkt Rørosmartnan og har representert rallarkulturen ved mange offisielle tilstelninger. Siste begivenhet var i september 2015 der vi deltok i offisiell åpning av Rombak og Bjørnfjell krysningsspor og Høgskolen i Narvik sitt 60 års jubileum.
Mest av alt er vi glade over å være en del av ett hyggelig og inspirerende miljø hvor rallarkulturen og sangskatten etter rallarene brukes i hverdag og fest. Korets leder er Anne Ingebrigtsen og forespørsler kan sendes til ingebrigtsenanne@gmail.com.