Årsberetning 2014 for Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik.

Det har i perioden vært avholdt 3 styremøter og 2 styre- og komitemøter. I tillegg har det vært arbeidsmøter i komiteene i forbindelse med Vinterfestuka , Folkefesten i Rombaksbotn og Generalforsamlingen.

Det har også vært en egen komite som har jobba med innsamling av midler for reisen til Rørosmartnan 2014.

Rørosmartnan 2014:
Rallarklubben har i flere år ønsket å dra på besøk til Røros under Rørosmartnan. Det ble satt ned en egen komite som høsten 2013 tok på seg rallarklærne og gikk på besøk til byens bedrifter for å skaffe midler til denne turen. En stor jobb ble nedlagt og takket være en positiv holdning av byens bedrifter og vår egen bank Nordea så kunne vi ta turen til Røros i tiden 17-20 februar. 28 Kokker og Rallare som selvfølgelig reiste i fullt antrekk, startet turen med felles frokost på Grand, og ble lagt merke til på hele turen, både på flyplasser, fly, tog og buss.

På Røros ble vi godt mottatt og fikk overvære åpningen i strålende solskinn. Rallarklubbens eget kor, Sleggeklang var med på reisen og hadde en egen «minikonsert» i Røros kirke samt flere opptredener i byen for øvrig. Vi fikk også et møte med administrasjonen for Rørosmartnan for å lære litt fra denne martnaden som har vært arrangert siden 1854. En kan med sikkerhet si at klubben har satt spor etter seg på Røros, og benyttet anledningen til å markedsføre våre egne arrangementer og festival.

Medlemskap:
Antall medlemmer er stadig stigende og uka før vi skulle gå i gang med Vinterfestuka var vi på Rema Distribusjon og delte ut ikke mindre enn 53 medlemskap på samme kveld. Samtlige fikk sin rallarhatt og satte preg på byen uka før vi andre inntok antrekket. I løpet av Vinterfestuka og på en del arrangementer for øvrig i året er vi forespurt om å komme til bedrifter og foreninger for å dele ut medlemskap i klubben. Samtlige Svarta Bjørn representanter fikk medlemskap i gave fra klubben.

Vinterfestuka 2014
Vinterfestuka 2014 ble gjennomført i tiden 14. til 23. mars. Rallarklubben gjennomførte også i år et planleggingsmøte med Stiftelsen Vinterfestuka i januar- dette for å fortsette det gode og fruktbare samarbeidet med Stiftelsen. For øvrig startet styret og komiteene tidlig i januar planleggingen av årets Vinterfestuke.

Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik gjennomførte i Vinterfestuka 2014 tradisjon tro sine arrangementer og deltok som samarbeidspartner på flere av Vinterfestukas arrangementer.

Lørdag 15. mars arrangerte Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik beslegging av Rallarn og Svarta Bjørn statuene. Besleggere var Wenche Folberg og Rune Johan Arnøy.
Sleggeklang var forsangere med sang og spill. Det ble det servert gløgg til de fremmøtte.

Barnas Kostymetog:
Barnas Kostymetog hadde sin start i år i fra skolegården, Frydenlund skole. Toget gikk gjennom sentrum til Lokstall 1 der det ble servert kaffe, brus og hjemmebakte kaker som i stor grad er bakt av klubbens medlemmer. Arrangementet gir klubben noe overskudd, selv om dette betyr mye arbeid for hver enkelt. Etter at arrangementet var ferdig og lokalet ryddet, ble hele dugnadsgjengen fra Klubben invitert til gratis pizza på Napoli.

Klokken 1600 gjennomførte Fliseklubben sin Generalforsamling på klubbens oppvarmede Hybel. Her ble det servert pizza- noe som ble vedtatt på forrige Generalforsamling i Fliseklubben.

Rallargudstjenesten søndag 10 mars på Hergot kapell ble som tidligere år en fin opplevelse for alle fremmøtte. Også i år betaler klubben for leie av buss, noe som gjør at transport for de som ønsker å delta på dette arrangementet er gratis tur/ retur til Gudstjenesten. Dette arrangementet er blitt et populært innslag i Vinterfestuka med fullsatt kapell også denne gangen.

Det ble lagt ned blomster på en av gravene av Svarta Bjørn. Agge Theander fortalte en gripende historie om personene som var gravlagt her. Etter seansen på kirkegården er det en fin tradisjon med kirkekaffe i kapellet.

Barnas scene:
Bjørn og Johnny hadde sine arrangementer med «Rallarliv for 110 år» siden og «Narvik blir by» på Amfi kjøpesenter. Et fint samarbeid med Eurospar Amfi også i år resulterte i at alle barn fikk utdelt boller og juice etter forestillingene. Dette var 13. året som disse forestillingene er gjennomført av Bjørn og Johnny med like stor innlevelse både av barn og voksne.

Sleggeklang:
Vårt eget sangkor, Sleggeklang er i flott utvikling og stadig mer populært og etterspurt. I tillegg til å delta på Rallarklubbens egne arrangementer og oppdrag, har koret vært på institusjoner og opptrådt med sin vakre sang, hele 30 opptreden har de harr. Koret har i forkant av Vinterfestuka blitt instruert i sang av Marit Lamvik.

Årets VU utstilling:
Årets VU vindu/utstilling ble tildelt Nordea. Banken har i mange år lagt ned mye arbeid i sin utstilling. I år ble det i deres nye flotte lokaler en ny utstilling som gikk til topps i kåringen. En stor takk til alle andre bedrifter som gjør en utmerket jobb for å skape eget rallarmiljø på arbeidsplassene.

Generalforsamlingen
Det var 175 Kokker og Rallare «t’svars» på årets Generalforsamling. Generalforsamlingen ble avviklet i oppvarmede på Grand etter Svarta Bjørn konferansen. Dette innebar at lokalet måtte ryddes og bord og stoler måtte på plass, men en stor dugnadsgjeng fra klubben bidro til at Generalforsamlingen kunne starte til normal tid. Etter Rallargilde ble det arrangert dans i lokalet.

Årets Malmklump:
Årets Malmklump ble tildelt Else Husjord for sitt utrettelige arbeid for klubben over mange år.

Folkefest i Rombaksbotn:
Klubbens medlemmer legger stor innsats i planlegging og pakking for at dette arrangementet skal bli så bra som mulig. Ca 15 personer dro til Rombaksbotn på fredag for å rydde, pynte og gjøre alt ferdig slik at alt er klart til å ta imot alle som går Svarta Bjørn marsjen, og at de skal få en hyggelig opplevelse i botn.

Verdensmesterskapet i Malmklumpstøting ble selvfølgelig avviklet i henhold til statuttene. Det ble ikke noen nye verdensrekorder dette året, til tross for stor deltagelse i samtlige 4 klasser. Det ble servert gratis bålkaffe hele dagen og flere konkurranser for barna ble avviklet.

Rombaksmusikken:
Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik vil i ærbødighet takke Verdens eneste Rombaksmusikk for et fortreffelig og godt samarbeid også i år.

Klubbens lokaler:
Klubbens lokaler i Lokstall 1, Hybelen og Lagret, er vi særdeles godt fornøyd med og brukes flittig til møter og øvinger.

Egen økonomi:
Vår økonomi er utelukkende basert på innbetalte medlemskap og penger fra våre sponsorer.

Økonomien er stabil, men kunne ha vært mer solid, slik at vi også kunne få muligheten til å dra utenfor vårt eget område for å profilere Klubben, RallarBy1, Vinterfestuka og Folkefesten i Rombaksbotn.

Narvik januar 2015
Overrallar Trond Hansen