Rallarklubben er egentlig en gammel ide som ble gjenfødt i ny versjon i 1981. Det offisielle navnet på klubben er: «Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik», og formålet for klubben er å spre kunnskap om malmbyen Narvik og byens opprinnelse.

Dette gjøres gjennom aktive tiltak som bl.a. besøk på alle barneskolene i kommunen hvor det fortelles om rallarhistorien. Klubben er ellers aktiv gjennom hele året, særlig gjennom hele Vinterfestuka. (VU).

Rallarklubben engasjerer seg i en rekke saker for å hedre de som bygde jernbanen mellom Narvik og Kiruna. Klubben har blant annet sørget for at en statue av Svarta Bjørn ble reist i jernbaneparken i 1986.

Vinterfestuka er et av de faste arrangementene som klubben deltar i. Et annet er «Folkefest i Rombaksbotn» og «Svarta Bjørn-marsjen» som arrangeres i Rombaksbotn hvert år.

Gjennom hele året blir Rallarklubben brukt av bedrifter samt lag og foreninger som ønsker en skikkelig rallar-ramme på sine arrangement.

Rallarklubbens emblem er en rallarhatt i sølv. Som medlem kan opptas enhver som i tanke, ord eller gjerning arbeider for Rallarklubben, Vinterfestuka og malmbyen Narviks fremme. Klubben er åpen for alle.

Generalforsamlingen i Rallarklubben avholdes siste fredag i Vinterfestuka i oppvarmede lokaler. I Vinterfestuka har også Rallarklubben ansvar for Barnas Kostymetog, beslegging av statuene av Rallaren og Svarta Bjørn, mottakelse av Svarta Bjørn representantene, bekransning av Svarta Bjørn-statuen bl.a.

Rallarklubben er arrangør for Barnetoget i VU. «Fliseklubben» er barne-avdelingen i klubben (barn under 16 år). Disse går alltid fremst i Barnetoget.