Fliseklubben er en avdeling for barn under Rallarklubbens «hatt». Fliseklubben ble stiftet i 2005.

Alle mellom 0-18 år kan bli medlem av Fliseklubben.

Som medlem får du diplom med eget medlemsnummer og klubbnål i ekte sølv formet som en rallarhatt.

Rallarklubben arrangerer hvert år Barnas kostymetog første lørdagen i Vinterfestuka der medlemmer av Fliseklubben går fremst i toget under egen fane. Før barnetoget er det beslegging av Svarta-Bjørn og Rallarstatuen, også dette en aktivitet som passer bra for barn.

Første lørdagen i Vinterfestuka er det også Generalforsamling for Fliseklubben, dette blir avholdt i Rallarklubben sine lokaler i Lokstall 1. Under Generalforsamlingen er det litt info om gamle dager og noen aktiviteter, Deretter enkel bespisning.

Den dagen Svarta Bjørn representantene ankommer byen, går vi i fakkeltog for å gi representantene en verdig mottakelse. Det er en velkomstseremoni med perongdans, og Rombaksmusikken spiller. Etter Perongdans er det bekransning av Svarta-Bjørn og Rallarstatuen. Vi ønsker at alle medlemmer av Fliseklubben er med på dette og lager langt fakkeltog og er med å skape god Rallarstemning på dette arrangementet.

Hvert år når Svarta-Bjørn marsjen i Rombaksboten blir avholdt, er Rallarklubben til stede og lager blant annet aktiviteter for barn. Både i forberedelsene til marsjen og under dette arrangementet ønsker vi å ha Fliseklubben sine medlemmer sammen med oss.

Det er de unge som skal føre rallarkulturen videre og vi ønsker at flest mulig er med i Fliseklubben slik at den gamle kulturarven vår kan føres videre.