Innkalling til Generalforsamling i Rallarklubben og Fliseklubben

 In Nyheter

Vedlagt ligger innkalling til Generalforsamling i Rallarklubben med påfølgende Rallargilde samt innkalling til generalforsamling i Fliseklubben. Innkallingene vil også bli sendt ut til medlemmene i posten.

Det er kun påmelding til Rallargildet, ikke til deltagelse på generalforsamlingene.
Der er det bare å møte opp i god tid.

Sett av dagene!

Innkalling til Generalforsamling Rallarklubben 2016

Innkalling til Generalforsamling i Fliseklubben 2016

Kommentarer

Recent Posts