Ny Overrallar valgt på årets Generalforsamling 2013

 In Nyheter

Da Overrallar Sverre hadde takket nei til gjenvalg, ble Trond Hansen foreslått og valgt til ny Overrallar på årets Generalforsamling.
Trond Hansen er ingen ny person i Overrallar-stolen. Han har bekledd den tittelen to perioder før. Fra 2006 – 2008 og fra 2008 – 2010.

Trond ble valg med akklamasjon fra hele Generalforsamlingen og var tydelig et populært valg. Ellers var det ikke store utskiftninger ved de andre valgene. Noen byttet plass og noen få «nye» ble valgt inn i de forskjellige komiteene. Ellers har det blitt gjort en god jobb i året som har gått, så de fleste ble gjenvalg.

Her er alle valgene for neste periode i Rallarklubben – KLIKK

Her er årets styre med vararepresentanter:
Foran fra venstre: Vararepresentant Sverre Dalhaug og Overrallar Trond Hansen
Midten fra venstre: Vararepresentant Bente Tårstad, styremedlem Anne Dølør og styremedlem Barbro Husjord.
Bak fra venstre: Skriver Hugo Remlo, vararepresentant Bjørn Forselv, Vice-rallar Johnny Mobakken og styremedlem Jan Eirik Fjelde. – Bokholder Monica Forslund var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kommentarer

Recent Posts