Rallarklubben tildelt stor ærespris

 In Nyheter

Rallarklubben er tildelt Sparebanken Narviks ærespris for 2012, for sin mangeårige innsats for å styrke Narviks omdømme.

Uten det frivillige arbeidet som Rallarklubben og alle medlemmene gjør, ville byen gått glipp av mye. De gjør en kjempejobb for Narvik under Vinterfestuka spesielt – og ellers i året generelt, sier Sparebankens sjef, Elling Berntsen.

På Generalforsamlingens dagsorden punkt 7. «Hilsninger» hadde adm. direktør i Sparebanken Narvik Elling Berntsen bedt om ordet.

De visste intet om æresprisen, og desto større var overraskelsen og gleden da adm. direktør Elling Berntsen tok ordet – og overrakte den femte æresprisen i bankens historie, i form av en gavesjekk på 25.000 kroner og et diplom.

Etter juryens oppfatning har årets prisvinner og banken mange av de samme verdiene; nær, offensiv og humørfylt. Prisvinneren har engasjert seg i en rekke sammenhenger for å hedre de som bygde jernbanen. Gjennom hele året blir klubben brukt av bedrifter og lag som ønsker en skikkelig rallarramme.

Rallarklubben er kjent for å drive en stor dugnadsinnsats, fremholdt Elling Berntsen. Det var en svært takknemlig overrallar som mottok prisen – og takket hjertelig på vegne av en klubb som har over 3.500 medlemmer.
Overrallar Sverre Dalhaug tok imot og takket for prisen.

Tidligere prisvinnere har vært Edvard Solvang, Heidi Ruud Ellingsen, «sykehusaksjonen» og Tysfjord kulturskole.
Overrallar Sverre Dalhaug (t.v.) tar imot æresprisen fra adm.direktør i Sparebanken Narvik Elling Berntsen

Kommentarer

Recent Posts