Når du betaler med «nett-bank» er det en ting
som være på plass, ellers får vi problemer
med å «se» hvem som har betalt.

Du må fylle ut
«Betalingsinformasjons-feltet» korrekt, skriv:
Medl.nr xxxx – kontingent yyyy
xxxx = ditt medlemsnummer – yyyy årstall
i feltet for «Betalingsinformasjon» på giroen.
Dette være med, ellers ser vi ikke hvem
betalingen gjelder for.

Kontingent pr år er kr 200,- og til
Fliseklubben kr. 50,- (for medlemmer fra 0-18 år)
til kontonummer: 6370.06.01651

HUSK: Meld adresse-endring på epost til oss:
Adr.endring til Viggo Johansen – viggojohansen.narvik@gmail.com