Denne utmerkelsen deles ut av Rallarklubben, og ble etablert på klubbens Generalforsamlingen i 1986.

I klubbens statutt nr 21 heter det:
«Årets Malmklump» er en utmerkelse som kan tildeles personer, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner som har utført handlinger i ord eller gjerning til støtte og fremme av Rallarklubben og/eller Rallarmiljøet i Narvik.
Prisen skal henge høyt og kun deles ut når man finner det forsvarlig. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å finne en verdig kandidat. Prisen heter: Årets Malmklump.

De som er tildelt denne utmerkelsen er:

1986 – Narvik Sparebank, Narvik

1987 –  Ikke utdelt

1988 – Rombaksmusikken, Narvik

1989 – Narvik Teaterlag, Narvik

1990 –  Ikke utdelt

1991 – Jernbanens Musikkorps, Narvik

1992 –  Ikke utdelt

1993 –  Ikke utdelt

1994 – Lars Slettjord, Narvik

1995 – Erling I. Stokland, Narvik

1996 –  Ikke utdelt

1997 – Steingrim Sneve, Narvik

1998 –  Ikke utdelt

1999 – Viggo Johansen, Narvik

2000 –  Ikke utdelt

2001 –  Ikke utdelt

2002 – Agge Theander, Kiruna

2003 – Leif Simonsen og Harald Berger, begge Narvik

2004 –  Ikke utdelt

2005 –  Ikke utdelt

2006 – Yngvar Egilsrud, Narvik

2007 – Gunnar Simonsen, Narvik

2008 –  Ikke utdelt

2009 – Bjørn Forselv, Narvik og Johnny Mobakken, Narvik

2010 – Ikke utdelt

2011 – Tove Fredriksen (Gullsmed Tove), Narvik

2012 – Ikke utdelt

2013 – Ikke utdelt

2014 – Else Husjord, Narvik

2015 – Per Henrik Mørk

2016 – Ikke utdelt

2017 – Bane Nor, Narvik

2018 – Svein Andersen, Rombaksmusikken Narvik

2019 – Ikke utdelt

2020 – Ikke utdelt

2021 – Kirstin Sletten, Nordea Narvik

2022 – Ikke utdelt