Den årlige dugnad på Hergot kirkegård/Rallarkirkegård

 In Nyheter

Også i år deltok Rallarklubben på den årlige dugnaden på Hergot kirkegård/Rallarkirkegård.
Det var et stort oppmøte fra Rallarklubben og fra beboere på begge sider av Rombaken.

Med så mye folk ble jobben fort unnagjort og vi kunne i god tradisjon nyte god kaffe og kake på kirketrappa.

Lisbeth Sæter redegjorde for videre planer for kapellet og kirkegården.

Tusen takk til alle i Rallarklubben og de som sto for kaffe og kake etter endt jobb.

Kommentarer

Recent Posts