Innkalling til Generalforsamling i Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik

 In Nyheter

Vedlagt ligger innkallingen som er sendt våre medlemmer.
Medlemmene er velkommen. Er du ikke medlem, kan du enten melde deg inn via vår nettside eller i døren ved ankomst

Kommentarer

Recent Posts