Innkalling til Generalforsamling i Fliseklubben

 In Nyheter

Fliseklubben er for barn mellom 0-18 år.
Vedlagt ligger innkalling til Generalforsamling. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn via vår nettside rallarklubben.no

Kommentarer

Recent Posts