Medlemskaps utdeling på JBF

 In Nyheter

 

Fredag 15.mars var den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik invitert til JBF. JBF står for både en bank og et forsikringsselskap.

De hadde gjester på besøk fra Mo i Rana og Stavanger. Begge fikk tildelt ett medlemskap i Rallarklubben. Overrallar Teddy Skjulstad fortalte litt hitorikk og om hva det innebærer og bli medlem av Rallaklubben. Så hadde vi medlemskaps utdeling, med dåp av Rallarhattene.

Markus Obrestad Randen ble medlem nr 4788 og Rolf Martin Jensen ble medlem nr 4789.

Sleggeklang, Rallarklubben sitt flotte kor, sang mange sanger for oss. Vi takker for oppdraget hos JBF.

Kommentarer

Recent Posts