Rallargudstjeneste på Hergot kapell

 In Nyheter

Tradisjonen tro så avviklet Rallarklubben i samarbeid med Hergot menighet Rallargudstjeneste på Hergot kapell. En fantastisk opplevelse sammen med Rallarklubbens prest Ingvar Hindenes og prost Marta Botne. Etter gudstjenesten var vi på Rallarkirkegården og hedret en av de som arbeidet på anlegget og som dessverre gikk bort alt for tidlig. Steingrim Sneve fortalte historien om Odine (Dine) Johana Aslaksen. Svarta Bjørn Christina Amundsen la på krans på graven. Deretter hadde vi kirkekaffe med verdens beste kakebord.

Dette er en fantastisk tradisjon som vi er så takknemlig at menigheten arrangerer sammen med oss

Kommentarer

Recent Posts