Vel blåst!

 In Nyheter

Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik vil takke alle i styret og komiteer, Sleggeklang og øvrige medlemmer og støttespillere som har gjort en innsats for Rallaklubben før, under og etter årets Vinterfestuke.

Vi vil takke for engasjement, positivitet og godt vertskap fra Narvikfolk og andre gjester.

Under årets Vinterfestuke passerte Rallarklubben 4000 medlemmer og hadde t’svars rekord på generalforsamlingen på hele 232 fremmøtte.

Spesielt vil vi takke våre sponsorer som gjør det mulig for oss å drive med de aktiviteter vi gjør for å fremme rallarkulturen i Narvik.

Nå legger Rallarklubben seg på lading en liten periode, før vi evaluerer årets Vinterfestuke og starter planleggingen av Folkefest i Romabaksbotn den 25. Juni i år samt neste års Vinterfestuke i Narvik som avholdes i perioden 17.-26. Mars 2017.

Overrallar Trond Hansen

Kommentarer

Recent Posts