Vinterfestuka 2020 avlyst

 In Nyheter

Det er med tungt hjerte vi må opplyse alle medlemmer i Den Stolte og Ærverdig Rallarklubben av Malmbyen Narvik at Vinterfestuka 2020 er avlyst. Dette betyr at alle arrangement Rallarklubben og Sleggeklang ( Rallarklubbens sangkor) har planlagt også er avlyst.

Generalforsamling i Rallarklubben samt Fliseklubben kommer vi tilbake til når smittefaren har minsket betraktelig.

Rallargudstjenesten ved Hergot Kapell blir også gjennomført iløpetav våren, vi kommer med info om dette etterhvert.

Vi setter altså endel ting på vent, men håper dere i god Rallarånd har tid til å vente. Så blir det Generalforsamlinger og Rallargudstjeneste når viruset har rast fra seg.

Her er pressemeldingen Vinterfestuka har lagt ut ; 

Vinterfestuka avlyses på grunn av smittefaren
Narvik kommune har gjort en helhetsvurdering av risikoen for koronasmitte ved gjennomføring av Vinterfestuka 2020. Basert på denne vurderingen har Vinterfestuka blitt pålagt å avlyse alle arrangement.
Dette er første gang i festivalens 65 år lange historie at en avlysning skjer. Vi er selvfølgelig veldig lei oss for at situasjonen har blitt slik, men har forståelse for kommunens avgjørelse. Liv og helse kommer alltid først.
Vi beklager til alle som blir rammet av avlysningen.
Vinterfestuka vil rette en stor takk til alle frivillige, samarbeidspartnere og publikummere som har støttet oss i alle år og bidratt til å gjøre Vinterfestuka til verdens beste festival! Vi håper vi har støtten deres videre både når vi jobber for å finne gode løsninger på utfordringene vi nå står overfor og i fremtidige festivaler.
Situasjonen vår er nå ganske kompleks, med mange kontraktsforhold skal avklares. Vi ber derfor om at publikum viser tålmodighet slik at vi får tid til å finne ut av dette. Vi vil komme med mer informasjon så snart vi kan.

Kommentarer

Recent Posts