Det har vært avholdt fem styremøter, tre arbeidsmøter og ett festmøte i denne perioden.

Styret i Rallarklubben har i inneværende periode bestått av:

Overrallar: Kjetil Moe
Bokholder: Berit Hjertholm
Skriver: Viggo Johansen
Styremedl: Marit Haukland, Vigdis Østensen og Tom Bendiksen
Varamedl: Bente L Markussen og Lise Bang

1998 har vært et normalt år for Rallarklubben. Vi har deltatt i en rekke forskjellige arrangementer med målsetting om å markedsføre Narvik som «Rallarbyen».

Vinterfestuka
Åpningen av Vinterfestuka foregikk tradisjon tro i samarbeid med stiftelsen Vinterfestuka og Rallarklubben ved Barnas-Dag-komiteen. Barnas kostymetog hadde god oppslutning av både barn og voksne.

Rallaren og Svarta Bjørn-statuene ble behørig beslegget første lørdag i Vinterfestuka, men hvor var alle medlemmene?

I samarbeid med Narvik Reiselivslag og stiftelsen Vinterfestuka hadde Rallarklubben ansvaret for mottakelsen av Svarta Bjørn-kandidatene. På grunn av vindforholdene og sterk kulde ble arrangementet noe amputert, og Svarta Bjørnene ble tildelt medlemsskap litt senere samme kveld.

Generalforsamlingen
og Rallargildet ble avviklet i Jernbanemusikkens Kulturhus. Et vellykket arrangement, med bortimot rekorddeltakelse på rallargildet, med om lag 130 medlemmer. «DrammensRallarna» var inviterte gjester på rallargildet.

Folkefest i Rombaksbotn
Som vanlig deltar en del av klubbens medlemmer i arrangementet «Folkefest i Rombaksbotn». En stor gjeng samlet seg som vanlig ved Konjakk-Nisses-stein hvor det ble delt ut kaffe og saft. Nede i Rombaksbotn ble det arrangert VM i malmklumpstøting.

Festspillene i Nord-Norge
I 1998 var Narvik markeringsdistrikt i forbindelse med Festspillene i Nord-Norge i Harstad. Flere hundre Narvikværinger deltok i arrangementet som var konsentrert til lørdag 20. juni. Rallarklubben deltok også, det ble blant annet delt ut medlemsskap til festspilldirektør Tove Karoline Knudsen.

Høsttreff på Hergot
Lørdag 10. oktober arrangerte vi et familiearrangement på Hergot. I løpet av dagen ble det arrangert leker for barn og litt større barn. Det ble servert lapskaus og det ble tid til en befaring av rallarkirkegården på Hergot. Vi ble vist rundt av kirkegårdsbetjent Gunnar Simonsen. Kun et fåtall medlemmer møtte opp, men den «harde kjerne» hadde likevel et hyggelig arrangement.

Diverse arrangement
Rallarklubben og Ofotsamvirkets Friluftsråd tok initiativ til å opprette båtforbindelse mellom Rombaksbotn og Narvik sommeren 1998. Kommunestyret bevilget 20.000 kroner til tiltaket som ble en suksess. Initiativet fikk stor oppmerksomhet og i løpet av 12 turer i juli og august reiste om lag 350 personer med båten.

Stiftelsen Vinterfestuka
Vinterfestuka 1998 ble arrangert av stiftelsen Vinterfestuka. Rallarklubben er en av eierne av stiftelsen. Fortsatt sliter stiftelsen med en del «barnesykdommer», men vi har fått et godt verktøy for å sikre videre drift av Vinterfestuka og andre arrangement i tilknytning til rallarkulturen.

Narvik Reiselivslag
Rallarklubben er representert i styret i Narvik Reiselivslag med overrallar. Gjennom reiselivslaget har klubben deltatt i en rekke andre møter og deltatt i høringsarbeid blant annet i forbindelse med næringsplan for Narvik kommune.

Rallarkirkegården på Hergot
For et par år siden viste knapt noen at det finnes en norsk rallarkirkegård. På en del av kirkegården på Hergot ble norske rallare gravlagt. Vær og vind har nesten visket ut alle spor etter gravene, men Rallarklubben har tatt initiativ til at rallar-kirkegården skal vernes og at gravene ikke kan gjenbrukes. Rallarklubben representert ved Overrallar er med i en prosjektgruppe med representanter fra Narvik Kommune, Ofoten Museum og Narvik Kirkelige Fellesråd. Det planlegges et arrangement i tilknytning til Rallarkirkegården til sommeren, da det er 100 år siden den første rallaren ble gravlagt her. Prosjektgruppa arbeider også med planer om å sette opp nye kors på kirkegården eller på en annen måte markere at dette er den norske rallarkirkegården.

Eget lokale
Rallarklubben har inngått avtale med Malmtrafikk AS om lån av en gammel bygning ved Frydenlundsbrua. Foreløpig er det imidlertid ikke koblet vann til bygningen, slik at lokalet ennå ikke er tatt i bruk.

Fremtiden
Hva vil fremtiden bringe? Det har aldri vært noen reell diskusjon om hva rallarklubben skal være og hva man skal arbeide med gjennom året. Responsen fra våre medlemmer har vært størst i forbindelse med Vinterfestuka, og det har vært minimal interesse rundt andre arrangement i løpet av året. Er tiden inne til å se på hvilke oppgaver rallarklubben har, og om det er andre oppgaver som bør prioriteres i årene fremover. Kanskje kan dette gjøres i samarbeid med:

«Rallarklubbens Overrallarklubb»?
Avtroppende overrallar har tatt initiativ til å samle de som har vært overrallare i klubben. Hva denne gruppen kan «brukes til» får bare fremtiden vise. Tanken er imidlertid at gruppa skal kunne være en ressursgruppe for det sittende styret, og kanskje ta initiativ til nye prosjekt.

Forslag
Styret oppfordrer alle til å komme med forslag til fremme av Vinterfestuka og Rallarbyen Narvik. Forslag som berører klubbens økonomi må være skriftlig og styret i hende innen 1. mars 1999.

Overrallar
vil med dette takke styret og komiteene for en skikkelig rallarinnsats i året som har gått. Jeg benytter også anledningen til å takke de av medlemmene som hvert år deltar i arrangement i regi av Rallarklubben.