Årsberetning 2011 for Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik.
Det har vært avholdt 8 styre- og komitemøter og 2 arbeidsmøter i 2011

Vinterfestuka 2011
Vinterfestuka 2011 ble gjennomført i tiden 25 mars til 3 april. Rallarklubben var i gang med sine forberedelser fra medio januar.

Ukas første offisielle arrangement for Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik var lørdag 26 mars, beslegging av Rallar- og Svarta Bjørn statuene. Årets besleggere/talere var Edel Storelvmo og Lars Skjønnås. Sleggeklang og Rombaksmusikken bidro med sang og musikk.

Barnas kostyme tog lørdag 26 mars, hadde som sedvanlig start fra Frydenlund skole. I år ble turen for deltagerne litt lengre enn tidligere år, da målet var Malmbyen Narviks nye storstue, Nordkraft Arena. Over 1700 kokker og rallare ble talt inn til underholdning og bevertning. Arrangementet gav godt med klingende mynt i klubbkassa. Senere på ettermiddagen gjennomførte Fliseklubben sin Generalforsamling på klubbens oppvarmede Hybel. Her ble det servert tradisjonsrik mat saltkjøtt/kålrabistappe og poteter.

Rallargudstjenesten søndag 27 mars på Hergot kapell ble som tidligere år en fin opplevelse for alle fremmøtte. Det ble lagt ned blomster på en Svensk og en Norsk grav på Rallarkirkegården. Agge Theander fortalte en gripende historie om disse to personene som var gravlagt her. Egen buss ble satt opp for å frakte kokker og rallare tur – retur Hergot.

Barnas scene
XXO Johnny Mobakken og XO Bjørn Forselv sin forestilling «Rallarliv for 100 år siden» ble også i år satt opp på Narvik vg skole, studiested Oscarsborg. Forestillingen ble godt besøkt.

Sleggeklang
I tillegg til å delta på Rallarklubbens egne arrangementer og oppdrag, har Rallarklubbens eget kor Sleggeklang vært rundt på institusjoner og opptrådt med sin vakre sang.

Årets VU vindu/utstilling
Årets VU vindu/utstiller ble tildelt Natech. Flere rom på bedriften var bragt tilbake til en tidsepoke først på 1900 tallet. Tidsriktige møbler og andre gjenstander var vakkert plassert i en helhetlig bruksutstilling.

Generalforsamlingen
Det var 137 kokker og rallare «t-svars» på årets Generalforsamling, som ble avviklet på Grand i oppvarmede lokaler. Det påfølgende rallargildet ble gjennomført uten de helt store bruduljer.

Øvrige aktiviteter i VU
Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik gjennomførte også under årets VU flere oppdrag med opptredener og utdeling av medlemskap i vår ærverdige klubb.

Blant annet ble Fremovers nye sjefsredaktør, under et fint og stilfullt arrangement, tildelt medlemskap.

Som sedvanlig var klubben tilstede med fakkeltog når Hurtigruta ankom Narvik havn, og ved bekransning av Svarta Bjørn- og Rallar statuene.

Årets Malmklump
Årets Malmklump ble i år tildelt Tove Fredriksen for sitt mangeårige og allsidige virke for Rallarklubben, VU og Malmbyen Narvik.

Oppdrag og deltagelse på andre arrangementer i 2011
I februar ble klubbens 30 år markert med en stilfull og fin tilstelning i Mørkholla. Medlemmer og sympatisører av Rallarklubben tok for seg av god underholdning, foredrag og servering. Gjennom resten av året har klubben utført oppdrag med underholdning og utdeling av medlemskap til Jernbaneverket (5), Coop Nord, Rema, Folkets Hus, Sør-Hålogaland bispedømme og Hålogaland Revisjon.

Klubben har vært tilstede på Bardumartnaden, Narvikfjellet Helt Rått – og Julemarked i Narvik. For arbeidet med etablering og rivning av Julemarkedsplassen ble klubben tildelt et honorar på kr 10.000,-.

Fremdeles ingen aktiv klubb i Kiruna, så ingen tur dit i år heller.

Rombaksmusikken
Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben vil i ærbødighet takke Verdens eneste Rombaksmusikk for et fortreffelig og godt samarbeid.

Klubbens lokaler
Klubbens lokaler i Lokstall 1, Hybelen og Lagret er vi særdeles godt fornøyd med og brukes flittig til møter og øvinger.

Økonomisk støtte
Klubben har valgt å støtte etableringen av et orgel i Hergot Kapell. I år ble det bevilget kr 5.000,- til prosjektet.

Egen økonomi
Klubbens økonomi er i positiv utvikling takket være vår solide medlemsmasse, våre samarbeidspartnere og sponsorer. En spesiell takk til Nordea som også i år bevilget en pengesum (i år merket Fliseklubben) og som påtar seg arbeidet og kostnadene ved utsendelse av innkalling til Generalforsamlingen. En takk også til REMA Rombaksveien, REMA Distribusjon Narvik, NB Engros Narvik og avisa Fremover.

Vi takker disse for bidrag som har kommet Rallarklubben til gode i 2011.

Narvik januar 2012
Overrallar Sverre