Det har vært avholdt 6 styremøter,
og 2 arbeidsmøter i 2005

Vinterfestuka
startet for første gang med beslegging av Rallaren- og Svarta Bjørn-statuene.
Besleggere var Ellen Annexstad Trolie, og Harald Berger. Fanfare ved Svenska Armèn Trumkår, musikk ved Rombaksmusikken.

Barnetoget
Etterpå var det det tradisjonelle Barnas Kostymetog som startet ved Storsenteret. Stort tog, godt vær, god stemning også i år. Etter den offisielle åpningen på festplassen arrangerte vi Rallartunnell i bomberommet bak Telebygget.

Fliseavdelingen hadde sin Generalforsamling i vårt lokale på lørdagen.

Onsdag og torsdag fremførte Rallarklubben ved Overrallar Forselv og XXO Mobakken det tradisjonelle skuespillet Rallarliv på Barnas Scene. Overnevnte var også på Skistua-, Villaveien- og Tårnveien skole med lysbildekåseri.

Onsdagen var det tradisjonelt fakkeltog fra Grand til Jernbanestasjonen hvor vi tok imot Svarta Bjørn-representantene. Det var med tradisjonell perongdans og musikk fra Rombaksmusikken, med etterfølgende bekransning av Svarta Bjørn- og Rallaren-statuene.

Fredag ble årets VU-vindu kåret, vinner ble Sportcenteret AS.
Som vanlig har vi også støttet opp under flere av Stiftelsen Vinterfestukas arrangementer, samt vært med å skapt rallarstemning på flere private arrangement.

Generalforsamlingen ble avholdt på Festivalkroa. Rombaksmusikken underholdt, og Svarta Bjørn-representantene var tilstede. Rallargilde ble avholdt på Jernbanekafèen.

Folkefest i Rombaksbotn
Siste helg i juni var vi som vanlig med å arrangere Folkefest i Rombaksbotn. Tradisjon tro dro flere inn til Rombaksbotn på fredagen for å forberede arrangementet samt delta i det sosiale sammvære. Lørdagen kom også fliseavdelinga inn til botn og var med på salg av T-skjorter, servering av kaffe, saft og sveler, utdeling av medaljonger til barna som fullførte marsjen. Leker for barn. Tautrekking, vannbærekonkuranse og selvfølgelig VM i Malmklumpstøting

Svalbard-tur
I september reiste to av klubbens medlemmer sammen med Rombaksmusikken til Longyearbyen for å profilere Narvik og rallarmiljøet i vår nordligste og ennå levende gruveby.

Rallarfesten i Kiruna
Første helg i november dro klubben til Gruvstaden Kiruna for å oppleve Rallarfesten.

Rallarkirkegården på Hergot
Klubben er representert i en gruppe som skal ruste opp og få markert de ca 80 rallargravene på Rallarkirkegården på Hergot. Overrallar har i høst deltatt på 9 møter/befaringer i dette prosjektet.

Årets Malmklump
Årets malmklump ble ikke delt ut i år.

Overrallar vil takke styret, komiteer og enkeltmedlemmer for det arbeid og innsats som ble vist i 2005

Som vanlig ønsker vi at enda flere av medlemmene deltar på klubbens arrangementer, og Overrallar oppfordrer flere av medlemmene til spesielt å delta på folkefest i Rombaksbotn og Rallarfesten i Kiruna.