Det har vært avholdt 6 styre- og komitemøter og 3 arbeidsmøter i 2012

Vinterfestuka 2012
Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik gjennomførte i VU 2012, 59 enkelt- arrangementer, opptredener og oppdrag. Av disse har Rallarklubbens eget sangkor Sleggeklang gjennomført 30 opptredener.

Årets første offisielle arrangement var lørdag 10. mars. Beslegging av Rallar- og Svarta Bjørn statuene. Årets besleggere/talere var Tone Lindberg Hofstad og ordfører Tore Nysæther. Sleggeklang og Rombaksmusikken bidro med sang og spill. I tradisjonen tro ble det servert gløgg til de fremmøtte.

Barnas Kostymetog lørdag 10 mars startet på Frydenlund brua. Gjennom sentrum til Nordkraft Arena. Ca 2000 små og store kostymekledde ble talt inn til bevertning og underholdning av Thoris Supergutt og MGP vinner Torstein.

Senere på ettermiddagen gjennomførte Fliseklubben sin Generalforsamling på klubbens oppvarmede Hybel. Her ble det servert tradisjonsrik mat, saltkjøtt, kålrabistappe og potet.

Rallargudstjenesten søndag 11. mars på Hergot kapell ble som tidligere år en fin opplevelse for alle fremmøtte. Det ble lagt ned blomster på en svensk og en norsk grav på Rallarkirkegården. Agge Theander fortalte en gripende historie om personene som var gravlagt her.

Egen buss ble satt opp for å transportere kokker og rallare til Rallargudstjenesten på Hergot.

Barnas scene
Barnas Scene ble dette året etablert på Narvik Storsenter. Her ble det gjennomført 4 forestillinger av «Rallarliv for 100 år siden» for 120 barnehage onga. 11 foredrag for 220 elever om «Bygging av Ofotbanen og Narvik by blir til» Foredragene og forestillingene er ved XXO Johnny Mobakken og XO Bjørn Forselv og var i år gjennomført for 11 gang.

Sleggeklang
I tillegg til å delta på Rallarklubbens egne arrangementer og oppdrag, har Rallarklubbens eget sangkor vært rundt på institusjoner og opptrådt med sin vakre sang. Koret har i forkant av VU blitt instruert i sang av Marit Lamvik. Stor takk til Nordea som gjorde dette mulig.

Årets VU utstilling
Årets VU utstilling ble tildelt Studentsamskipnaden (SSIN) ved Høyskolen i Narvik. Flere rom på Høyskolen var brakt til en tidsepoke først på 1900 tallet. Tidsriktige møbler og andre gjenstander var vakkert plassert i en helhetlig bruksutstilling.

Generalforsamlingen
Det var 141 kokker og rallare «t-svars» på årets Generalforsamling. Den ble avviklet i oppvarmede lokaler på ny-hotell Rica. Det påfølgende Rallargilde ble også gjennomført der.

Øvrige aktiviteter i vinterfestuka
Rallarklubben gjennomførte også under årets VU flere oppdrag med opptredener og utdeling av medlemskap i vår Ærverdige klubb. Blant annet mottak av Svarta Bjørn representantene, mottak av Hurtigruten, bekransning av Svarta Bjørn- og Rallar statuene.

For første gang under VU gjennomførte Rallarklubben auksjon. Auksjonen ble gjennomført i samarbeid med Narvik Storsenter. Sentrets butikker hadde gitt mange fine varer til auksjonen. En stor slump spesidaler havnet rett i klubbkassa til Rallarklubben.

Folkefest i Rombaksbotn
Den tradisjonelle Folkefesten i Rombaksboten i tilknytning til Svarta Bjørn marsjen var på plass igjen og vi deltok med våre tradisjonelle arrangementer. «VM i Malmklump Støting» ble avviklet i henhold til gjeldende statutter.

Årets Malmklump
Det ble ikke utdelt Årets Malmklump i 2012.

Ærespris til Rallarklubben
Rallarklubben ble i 2012 tildelt Sparebanken Narviks ærespris for sin mangeårige innsats for å styrke Narviks omdømme.

Oppdrag og deltagelse på andre arrangementer i 2012
Rallarklubben med Sleggeklang har deltatt på/ gjennomført følgende arrangementer:

Rallarmarsjen i Glomfjord, Nordland Fylkesting, Jernbaneverket, Narvik Havnevesen, Narvik Julemarked, Nordnorsk Opplevelse Konferanse og East West Arena.

Rombaksmusikken
Rallarklubben vil i ærbødighet takke Verdens eneste Rombaksmusikk for et fortreffelig og godt samarbeid.

Klubbens lokaler
Klubbens lokaler i Lokstall 1, Hybelen og Lagret, er vi særdeles godt fornøyd med og brukes flittig til møter og øvinger.

Økonomisk støtte
Klubben har valgt å støtte etableringen av et orgel på Hergot Kapell. I år ble det bevilget kr 5.000.-. Orglet er kjøpt inn og på plass i kapellet.

Det er også gitt støtte til småsnekkeren Mørk i forbindelse med « Modell Rombaksbotn»

Egen økonomi
Vår økonomi er i positiv utvikling takket være vår solide medlemsmasse og våre samarbeidspartnere og sponsorer. En spesiell takk til Nordea som også i år bevilget en god slump spesidaler og som påtar seg arbeidet og kostnadene ved utsendelse av «Innkalling til Generalforsamlingen».

En stor takk også til REMA Rombaksveien, REMA Distribusjon Narvik, NB Engros Narvik og avisa Fremover.

Vi takker disse for bidrag og støtte som er kommet Rallarklubben til gode i 2012

Narvik januar 2012
Overrallar Sverre Dahlhaug