Det har vært avholdt 6 styremøter, 2 arbeidsmøter og 1 festmøte i denne perioden.

Styret i Rallarklubben har i inneværende periode bestått av:

Overrallar: Johnny Mobakken
Bokholder: Berit Hjertholm
Skriver: Viggo Johansen
Styremedl: Marit Haukland, Bjørn Forselv og Tom Bendiksen
Varamedl: Bente L Markussen, Lise Bang og Iris Bartholsen

1999 har vært et normalt år for Rallarklubben. Vi har deltatt i en rekke forskjellige arrangementer med målsetting om å markedsføre Narvik som «Rallarbyen».

Vinterfestuka
Åpningen av Vinterfestuka foregikk tradisjon tro i samarbeid med stiftelsen Vinterfestuka og Rallarklubben ved Barnas-Dag-komiteen. Barnas kostymetog hadde god oppslutning. I samarbeid med Narvik FK fikk vi til aktiviteter for barna på Parkhall-taket etter toget. Dette må bli tradisjon.
Rallaren og Svarta Bjørn-statuene ble behørig beslegget første lørdag i Vinterfestuka.
I samarbeid med Narvik Reiselivslag og stiftelsen Vinterfestuka hadde Rallarklubben ansvaret for mottakelsen av Svarta Bjørn-kandidatene.

Generalforsamlingen
og Rallargildet ble avviklet i E-bygget til NSB. Et vellykket arrangement, med ca 120 medlemmer tilstede.

Folkefest i Rombaksbotn
Som vanlig deltar en del av klubbens medlemmer i arrangementet «Folkefest i Rombaksbotn». En stor gjeng samlet seg som vanlig ved Konjakk-Nisses-stein hvor det ble delt ut kaffe og saft. Nede i Rombaksbotn ble det arrangert VM i malmklumpstøting.

Høsttreff på Vassijaure
Våre svenske Rallarvenner fra kiruna arrangerte høsttreff på Vassijaure, men med kun Overrallar som eneste norske deltaker. Det ble konkurrert, og den svenske Rallarklubben vant. Det er ønskelig med større norsk deltakelse.

Stiftelsen Vinterfestuka
Vinterfestuka 1999 ble arrangert av stiftelsen Vinterfestuka. Rallarklubben er en av eierne av stiftelsen.

Narvik Reiselivslag
Rallarklubben er representert i styret i Narvik Reiselivslag med Overrallar. Gjennom reiselivslaget har klubben deltatt i en rekke møter.

Rallarkirkegården på Hergot
Rallarklubben representert ved Overrallar er med i en prosjektgruppe med representanter fra Narvik Kommune, Ofoten Museum og Narvik Kirkelige Fellesråd.
Her var vi selvfølgelig med på å legge ned grunnsteinen til nytt kapell. Tilstede var biskopen for Nord-Hålogaland bispedømme og prost Hindenes. Rallarklubben i Kiruna var også til stede.

«Rallarklubbens Overrallarklubb»
Tanken er at gruppa skal kunne være en ressursgruppe for det sittende styret, og kanskje ta initiativ til nye prosjekt.

Forslag
Styret oppfordrer alle til å komme med forslag til fremme av Vinterfestuka og Rallarbyen Narvik. Forslag som berører klubbens økonomi må være skriftlig og styret i hende innen 1. mars 2000.

Årets Malmklump
ble tildelt vår eminnente Skriver
og pådriver Viggo Johansen.

Overrallar
vil med dette takke styret og komiteene for en skikkelig rallarinnsats i årets som har gått. Jeg benytter også anledningen til å takke de av medlemmene som hvert år deltar i arrangement i regi av Rallarklubben.