Det har vært avholdt 5 styremøter, 3 arbeidsmøter og 1 medlemsmøte i 2009

Vinterfestuka 2009:
I år startet  Vinterfestuka allerede på fredag, og våre forberedelser til Vinterfestuka 2009 startet tidlig i januar.

Årets første offisielle arrangement for rallarklubben startet lørdag med beslegging av Rallar statuen og Svata Bjørn statuen.

Årets talere var Randi Melgaard og Tor Brækkan. Rombaksmusikken spilte og det ble servert gløgg.

Barnetoget hadde sin start fra Tårnveien-/Villaveien skole og ny rute gjennom sentrum til Lokstall 1. Her ble det servert boller og mye søtsaker til barna. Underholdningen fra scenen sto Ehem for.

Fliseklubben hadde også sin Generalforsamling denne dagen.

Søndag ble det arrangert rallargudstjeneste på Hergot kapell. Her ble det døpt ei lita jente i ekte Rallarstil. Dåpsbarnet fikk medlemskap i Fliseklubben og Svarta Bjørn nål i gave fra rallarklubben.

Agge Theander hadde også i år tatt for seg en av de gravlagte på Rallarkirkegården, der også blomster ble lagt på graven.

Felles buss ble satt opp tur/ retur til Rallargudstjenesten.

På Barnas Scene i E-bygget hadde XXO Johnny Mobakken og XO Bjørn Forselv mange skoleelever og barn fra barnehagene sin forestilling, Rallarliv for 100 år siden.  I Parkhallen ble det  vist billedkåseri fra bygginga av malmbanen og fra den første etableringen i byen.
Øvrige aktiviteter i vinterfestuka
Både bedrifter og private arrangement ble besøkt i løpet av uka der det ble delt ut medlemskap i Rallarklubben.

Årets VU-vindu/utstilling ble vunnet av Skoringen på Narvik Storsenter.

Vårt eget sangkor ”Sleggeklang” har vært på Institusjoner, sykehjem og på private arrangement i løpet av hele uka.

Generalforsamlingen, som nok er den største til nå med ca. 140 deltagere, ble også i år avviklet på Grand med påfølgende Rallarmiddag. I år hadde vi i tillegg i samarbeid med Grand egen Rallarfest med stor deltagelse.

Folkefest på Katterat
På grunn av de store kostnadene til båttransport ble arrangementet flyttet til Katterat istedenfor Rombaksbotn. Til tross for dette ble det avviklet Verdensmesterskap i Malmklumpstøting – tross alt er Katterat så langt inn i Rombaksbotn en kan komme…..

Bardumartna’n
Helga 28-30 august ble rallarklubben invitert til Bardu for å delta på Bardumartna’n. Her ble det lagt ned et 3 meter langt jerbanespor for å markere en videreføring av Nord-Norgebanen. Bardu Kommune’s  Ordfører fikk sitt medlemskap og Rallarhatt utdelt. Jernbanesporet som ble donert til Bardu Kommune vil senere bli flyttet til et parkområde og vil bli en del av utstillingen der.  Flere av de besøkende på messa ble nye medlemmer i Rallarklubben.

Kulturminnedagen
Søndag 13 september var klubben sammen med flere arrangører på Katterat for å markere Kulturminnedagen 2009. Her hadde vi salgstelt og aktiviteter for deltagerne.

Førjulsmarked
28 november deltok vi på Førjulsmarked i sentrum av Narvik. Her ble det servert gløgg, hjemmelagde spekulasji og gløgg. I tillegg ble det solgt medlemskap og andre effekter.

Klubbens lokale
Vi har tidligere hatt lager på flere plasser for vårt utstyr og materiell. Nå har vi overtatt et lokale/lager i Lokstall 1 der vi har fått samlet alle våre eiendeler. Dette gjør at vi enklere kan ha oversikt og har et sikket lager for våre eiendeler.

Økonomsk støtte
Klubben har valgt å støtte prosjektet med å få etablert et klokketårn på Hergot Kapell med kr 10.000.
Dette er beregnet ferdig i 2010.

Vår økonomi er i positiv utvikling takket være vår  solide medlemsmasse og våre samarbeidspartnere og sponsorer.

Vi takker disse for bidrag som er kommet Rallarklubben til gode i 2009.

Hilsen Overrallar