Det har vært avholdt 6 styremøter, 2 arbeidsmøter og 1 festmøte i denne perioden.

Aktiviteten i år 2000 har vært som de foregående år. Vi har deltatt i en rekke forskjellige arrangementer med det for mål å markedsføre Narvik som «Rallarbyen»

Vinterfestuka
Tradisjon tro foregikk åpninga av Vinterfestuka i samarbeid med stiftelsen Vinterfestuka og Rallarklubben ved Barnas-Dagkomiteen. Kostymetoget som har brukt å starte ved Parken Ungdomskole, startet i år på Sten-og-Strøm-Storsenter med sminking av barna, før toget startet på parkeringsplassen på taket. Dette ble en svært vellykket endring som vi velger å gjøre også i 2001. Kostymetoget var det største i manns minne.
Senere på lørdagen ble statuene Rallaren og Svarta Bjørn beslegget.
Onsdagen hadde vi i samarbeid med Narvik Reiselivslag ansvaret for mottakelsen av Svarte Bjørn-representantene.

Generalforsamlingen
Ble avviklet i Lokstall 1. Lokalet hadde sjarm og atmosfære, men var ikke egnet til å avholde generalforsamling i. Rallgilde ble holdt på Viktoria Permsenter.

Folkefest i Rombaksbotn
På grunn av problemer med togtransport fikk ikke Rallarklubben anledning til å stå ved Konjak-Nisses-stein og dele ut kaffe og saft. Vi valgte da å samle all aktivitet i Rombaksbotn hvor det bla ble arrangert VM i malmklumpstøting samt tautrekkningskonkuranse, styltegåing, og sekkeløp. Saft, kaffe og koteletter ble også servert.

«Narvikdagen» på Harstad Travbane.

Overraller representerte Rallarklubben på «Navikdagen» på Harstad Travbane i august. Ekstrabas fra Rallarklubben i Kiruna representerte den svenske klubben. Rombaksmusikken var også med og skapte skikkelig stemning på travbanen. Arrangørene ønsker å gjøre dette til en fast aktivitet og ønsker flere av klubbens medlemmer velkommen. Det ble satt ny omsetningsrekord denne dagen. Arrangementet er en fin anledning til å profilere Narvik som Rallarbyen. Dessverre ble det felles fremstøte som handelsnæringen i Narvik skulle arrangere i Harstad sentrum dagen før avlyst.

Høsttreff på Vassijaure
Vi var i 2000 vertskap for høsttreffet. Som sist år ble også dette avholdt på Vassijaure. Dessverre var deltagelsen fra Norge svært dårlig. Kun Overrallar og XXOverrallar Mobakken deltok fra Norge. Det ble som seg hør og bør konkurrert. Til tross for at kun 2 normenn deltok på treffet tok vi en knusende seier (6 – 1) over det svenske laget, og kunne bringe vandretrofeet tilbake til Norge. Klubben må ta standpunkt til om vi ønsker å føre videre tradisjonen med høsttreff sammen med våre svenske Rallarvenner. Vi kan ikke være bekjente av at det kun har vært 3 deltakere fra Norge til sammen de siste 2 årene.

Stiftelsen Vinterfestuka
Vinterfestuka 2000 ble arrangert av stiftelsen Vinterfestuka. Rallarklubben er en av eierne av stiftelsen.

Narvik Reiselivslag
Rallarklubben er representert i styret i Narvik Reiselivslag. Overrallar har deltatt på styremøtene i 2000.

Årets Malmklump
Er en meget høy utmerkelse. Klubben fikk i år 2000 ikke inn forslag på personer som styret å mente kunne tildele denne utmerkelsen.

Medlemmene
oppfordres til å komme med forslag til aktivitet i klubben, samt å delta på de aktiviteter som klubben arrangerer. Likeledes alle aktiviteter som fremmer Vinterfestuka og Rallarbyen Narvik. Det er et ønske fra styret at hvert enkelt medlem skal bli mer aktiv i aktiviteter og utvikling av klubben.

Overrallar
takker med dette alle i styre og komiteer for arbeidet og den innsats som har vært vist i år 2000. Det rettes også en stor takk til alle medlemmene som har stått på og deltatt i klubbens arrangementer, samt arrangementer som fremmer Rallarbyen Narvik