Det har vært avholdt 6 styremøter og 2 arbeidsmøter i denne perioden.

Vinterfestuka
I år, som tidligere år, er Rallarklubben ved Barnas-Dagkomiteen med på åpninga av Vinterfestuka sammen med Stiftelsen Vinterfestuka. Barnas Kostymetog startet i år for andre gang fra Narvik Storsenter, hvor barna også kunne bli sminket før de gikk i toget. Barnas Kostymetog er det arangementet som har flest deltagere i VU. Årets tog var et av de største som har vært.
Senere på lørdagen ble statuene Rallaren og Svarta Bjørn beslegget på tradisjonelt vis.
Onsdagen arrangerte vi i samarbeid med Narvik Reiselivslag, mottakelsen av Svarta-Bjørn-representantene på Narvik Jernbanestasjon.

Et nytt innslag
i årets VU var Festivalkroa på Folket Hus i regi av Stiftelsen Vinterfestuka. Rallarklubben hadde gjennom hele uka serveringa på Festivalkroa.
Fredagen tok Rallarklubben opp igjen tradisjonen med å kåre Årets VU-vindu/bedrift. Dette vil vi fortsette med i de kommende år. Prisen i 2001 gikk til Svaneapoteket.

Generalforsamlingen og Rallargildet.
Generalforsamlingen ble avholdt på Festivalkroa på Folkets Hus. Lokalet egnet seg godt til dette arangementet. Rallargildet ble avholdt på Sportellet.

Folkefest i Rombaksbotn
Også i år var det problemer med togtransport. Vi valgte ha all aktiviteten nede i Rombaksbotn. Det ble tradisjon tro arrangert VM i malmklumpstøting samt tautrekkingskonkuranse. Vi hadde et samarbeid med Barnas Turlag om å arrangere leker for barn. Det ble servert kaffe og saft, og delt ut Rallarklubbens medaljong til barna. På dette arrangementet drar flere av medlemmene inn til Rombaksbotn på fredagen og rigger til, og har sosialt samvære på Rallartomter. Vi ønsker enda flere med i 2002.

Høsttreff i Luleå
I år var det vår søsterklubb i Kiruna som hadde ansvaret for å arrangere høsttreffet. Det ble etter oppfordring fra Narvik lagt til Luleå, med besøk på Jernvegsmuseet der, samt tur til Gamelstadn med omvisning og bespisning. Dessverre ble det ingen svensker med på turen, men vi 15 rallare fra Norge hadde det trivelig.

Rallarfesten i Kiruna
For første gang var Rallarklubben representert på Rallarfesten i Kiruna i november måned. Dette er et arangement hvor Rallarklubben tidligere ikke har vært representert. Vi ser for oss et samarbeide med Rallarfesten i fremtiden.

Stiftelsen Vinterfestuka
Vinterfestuka 2001 ble arrangert av stiftelsen Vinterfestuka. Rallarklubben er en av eierne av stiftelsen.

Narvik Reiselivslag
Rallarklubben er representert i styret i Narvik Reiselivslag. Overrallar har deltatt på styremøtene i 2001.

Årets Malmklump
Er en meget høy utmerkelse. Klubben fikk i år 2000 ikke inn forslag på personer som styret mente kunne tildeles denne utmerkelsen

Rallarklubben er med
blant aktørene i 100-årsjubileet til Narvik by. Klubben har deltatt på en rekke møter i denne prosessen, og har egen aktivitet som skal pågå i 1. kvartal 2002. Av planlagte aktiviteter kan nevnes at klubben skal ut i skolene og informere om rallartiden, malmbanens og byen tilblivelse.
I 2002 skal høsttreffet holdes i lokstallsruinen på Riksgrensen. Planleggingen av dette arangementet er allerede i gang, og er et samarbeidsprosjekt mellom Rallarklubbene i Narvik og Kiruna, Stiftelsen Vinterfestuka, Narvik 100 år, Rallarfesten og Kiruna Turist. Medlemmene bes følge vår Web-side for mer info ang. dette arrangementet senere.

Overrallar
takker med dette alle i styre og komiteer for arbeidet og den innsats som har vært vist i år 2001. Det rettes også en stor takk til alle medlemmene som har stått på og deltatt i klubbens arrangementer, samt arrangementer som fremmer Rallarbyen Narvik.
Det er også et ønske at flere av medlemmene deltar på klubbens arrangementer, og Overrallar oppfordrer flere av medlemene til å delta på Folkefest i Rombaksbotn, høsttreffet og Rallarfesten i Kiruna. Det vil bli lagt ut info om dette på web-sidene våre, så følg med, og få en trivelig stund sammen med andre medlemmer.