Det har vært avholdt 9 styremøter, og 3 arbeidsmøter i 2008

Vinterfestuka 2008:
Forberedelser og planlegging av våre arrangementer startet tidlig på året med samarbeidsmøter med Stiftelsen Vinterfestuka.
Som vanlig er første offisielle arrangement for Rallarklubben beslegging av Svarta Bjørn og Rallaren. Besleggere var: Fredrik Slettbakk og Marita Havaas Olsen.
Rombaksmusikken og flere kor fra kortreffet ”Kor i VU” deltok under besleggingen.

Barnetoget var som vanlig det største arrangementet i Vinterfestuka som engasjerte både barn og voksne. En stor Kinesisk drage satte sitt preg i toget og med en spektakulær oppvisning på Rådhusplassen. Hester fra Narvik Rideskole, Skjomen hadde barneridning i sentrum.

Fliseavdelingen hadde sin Generalforsamling i vårt lokale i Lokstall 1 på lørdag ettermiddag.

Søndag formiddag ble det arrangert Rallargudstjeneste i Hergot kapell. Her deltok vårt eget kor ”Sleggeklang”. Etter gudstjenesten gikk samtlige til Rallarkirkegården der Agge Theander fortalte historien om en av Rallarkokkene og Svarta Bjørn la ned blomster på graven.
Fra tirsdag til fredag hadde våre eminente skuespillere, XO Bjørn Forselv og XXO Johnny Mobakken hele 12 forestillinger med ”Rallarliv for 100 år siden” samt billedspill fra gamle Narvik på Narvik Storsenter. Her blir samtlige av kommunens 4. klasser invitert i tillegg til barnehagene. Her er det stort engasjement fra skuespillerne, noe som barna tar meget godt imot.

Onsdag var det tradisjonen tro, fakkel tog fra Grand til Jernbanestasjonen. Her var det mottagelse av Svarta Bjørn representanter og perrongdans med musikk fra Rombaksmusikken.

Øvrige arrangementer i
Vinterfestuka:
Rallarklubben ble invitert om bord på KNM Roald Amundsen der Skipssjefen fikk sitt medlemskap. I tillegg fikk skipet medlemskap nr. 3000 utdelt.
Utdeling av medlemskap på Hurtigruten, Nordea, Finansforbundet, Ringokjeden og Frydenlund Kontorspar.
Årets VU-vindu/Utstilling ble vunnet av Destination Narvik som hadde satt Turistkontoret tilbake til god, gammel rallarstil.
Sleggeklang har ved flere anledninger vært rundt på sykehjem og institusjoner og skapt god stemning med gamle rallarviser og godt humør.
Generalforsamlingen ble avviklet på Grand med Rallarmiddag.

Tur for Hålogaland Ressursselskap:
14.juni arrangerte Rallarklubben, sammen med Destination Narvik familietur for HRS til Rombaksbotn. Grilling og konkurranser i botn i strålende vær. Eget HRS-mesterskap i malmklumpstøting ble avviklet. 45 deltagere fra hele regionen deltok på turen.

Folkefest i Rombaksbotn:
Rallarklubben hadde mange av sine medlemmer på arrangementet som var meget vellykket selv om deltagelsen på Svarta Bjørn marsjen kunne vært større. Her ligger en stor utfordring i båttransport.

Glomfjord-tur «Rallarmarsjen»:
Rallarklubben fikk en invitasjon til å komme til Glomfjord for å delta på Rallarmarsjen der, og helgen 22-24 august dro 30 medlemmer fra klubben med 2 minibusser via Svolvær. Derfra tok vi Hurtigruten til Ørnes.
12 av deltagerne var musikanter fra Rombaksmusikken som sørget for musikk på samtlige anløpssted langs kysten.
I Glomfjord etablerte vi oss i telt i rundkjøringa i sentrum. Hele lørdag var det full aktivitet i sentrum med grilling og konkurranser. Et eget ”Glomfjordmesterskap” i malmklumpstøting ble også avviklet.
Sammen med Glomfjord Hotell ble det arrangert Rallarfest på hotellet på lørdag kveld. Her var det god oppslutning fra hele Glomfjord til eget danseband vi hadde med fra Narvik.
Rallarmarsjen på søndag gikk i et fantastisk vær. Selve løypa må oppleves. Her var det mange sterke opplevelser. Rombaksmusikken spilte ved målgang.
En stor takk til Hurtigruten som bidro til at dette ble en fantastisk helg.

Kulturminnedagen:
14. september deltok vi på ”reåpning” av Katterat stasjon etter at området hadde blitt renovert. Her ble det dressinkjøring på sporet og ”Rallarliv for 100 år siden” ble spilt for en stor forsamling i strålende vær.

Kulturfestival Kiruna 26-28 sept.
Et arrangement som ble avviklet på Ripan der Rallarklubben, Rombaksmusikken og Sangvirkelaget deltok fra Narvik. Rallarklubben i Kiruna arrangerte den første konkurransen der den beste Rallarkokka skulle kåres. Her ble konkurransen dominert av de norske deltagerne og beste kokke ble Bente Lundberg. Rallarklubben tok for øvrig hjem vandrepremien i de øvrige konkurransene da vi har vunnet 3 ganger totalt.

Lokalet i Lokstall 1:
Korridoren i fellesarealet til Rallarklubben og Rombaksmusikken ble i høst satt i stand med ny maling og ny belysning. Dette var en fellesdugnad sammen med Rombaksmusikken.

Stor takk til byggeier Narvikgården for bidrag til oppussingen.