Årsberetning 2010 for Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik.
Det har i perioden vært avholdt 8 styre og  komitèmøter + Generalforsamling.

Vinterfestuka 2010:
Vinterfestuka 2010 startet lørdag 13. mars 2010. Rallarklubben startet sine forberedelser allerede i januar.

Årets første offisielle arrangement for Rallarklubben var lørdag 13 mars,  beslegging av Rallar statuen og Svarta Bjørn statuen. Årets talere/beslegger var Elisabeth Storjord og Geir Ketil Hanssen. Rombaksmusikken spilte og Sleggeklang bidro med sang.  I tradisjonen tro ble det servert gløgg til de fremøtte.

Barnetoget hadde som sedvanlig sin start fra Tårnveien-/Villaveien skole. Ruta gikk videre gjennom sentrum til Lokstall 1. Her ble det servert boller, juice, godterier og frukt til barna. Fra scenen underholdt Kai Kiil.

Fliseklubben hadde i tradisjonen tro sin Generalforsamling denne lørdagen.
Søndag 14 mars ble det i tradisjon tro arrangert rallargudstjeneste på Hergot kapell. Kapellet var fullsatt med kokker og rallare. Agge Theander fortalte også i år historien til en av de gravlagte på Rallarkirkegården. Det ble lagt ned blomster på graven.

Egen buss ble satt opp for å transportere kokker og rallare til Rallargudstjenesten.

På Barnas Scene på Narvik Videregående Skole avd. Oscarsborg, hadde XXO Johnny Mobakken og XO Bjørn Forselv mange skoleelever og barn fra barnehagene på besøk til sin forestilling: ”Rallarliv for 100 år siden”. Denne forestillingen ble også gjennomført på skoler ute i distriktet rundt Narvik.
Øvrige aktiviteter i vinterfestuka.

Både bedrifter og private arrangement ble besøkt i løpet av uka der det ble delt ut medlemskap i Rallarklubben.

Årets VU – vindu / utstilling ble vunnet av ”Nordea”.

Vårt eget sangkor ”Sleggeklang”  opptrådte  på Institusjoner, sykehjem og på private arrangement.
Generalforsamlingen, som nok er den største til nå, med ca. 141 deltagere, ble også i år avviklet i oppvarmede lokaler på Grand med påfølgende RallarGilde og Rallarfest.  Musikk av ”Rallar og Slusk”.

Folkefest i Rombaksbotn:
Den tradisjonelle Folkefesten i Rombaksbotn i tilknytning til Svarta Bjørn marsjen ble dessverre også i år avlyst. Det sies at det er stor sannsynlighet for at den er på plass igjen i 2011.

Skjomen Helt Rått:
Helga 28-30 august ble Rallarklubben invitert til å være med på et, for året, nytt arrangement: ”Skjomen Helt Rått”. Her deltok klubben i god tradisjon og stil med kaffe og svele servering til sultne markedsdeltagere. Sleggeklang var med på det lokale korslaget og oppnådde hederlig plassering. Det ble tegnet mange nye medlemmer i Rallarklubben denne helga.

Førjulsmarked:
27. og 28. november deltok vi på Førjulsmarked i sentrum av Narvik. Her ble det servert kaffe, sveler, hjemmelagde spekelasi og gløgg. I tillegg ble det solgt medlemskap og andre effekter. Her brukte vi nyteltet for første gang og det fungerte etter forventningene.

Andre arrangementer:
Det er i perioden gjennomfort tre oppdrag for Jernbaneverket, og sju arrangementer med utdelinger av medlemskap i Rallarklubben til byens borgere og tilreisende.

Klubbens lokaler:
Klubbens lokaler i Lokstall 1, Hybelen og Lagret, er vi særdeles godt fornøyd med og brukes flittig til møter og øvinger.

Økonomsk støtte:
Klubben har valgt å støtte prosjektet med å få etablert et klokketårn på Hergot Kapell. I år ble det bevilget kr 10.000.- til ringeanlegget.

Egen økonomi:
Vår økonomi er i positiv utvikling takket være vår solide medlemsmasse og våre samarbeidspartnere og sponsorer. Vi takker disse for bidrag som er kommet Rallarklubben til gode i 2010.

Narvik januar 2011
Overrallar Sverre Dalhaug