Det har vært avholdt 8 styremøter, og 2 arbeidsmøter i 2006. Pluss alle arbeidsmøter i forbindelse
med Rallarkirkegården på Hergot

Vinterfestuka
startet med beslegging av Rallaren og Svarta Bjørn- statuene.
Besleggere var Åsunn Lyngedal og Bjørnar Mikkelborg.
Flere sangkor fra kortreffet ”Kor i VU” og Rombaksmusikken deltok under besleggingen .

Barnetoget.
Barnetoget samlet også i 2006 flest deltagere hvis en ser på de enkelte arrangementer i VU og er det desidert største arrangementet.

Fliseavdelingen avholdt sin Generalforsamling i vårt lokale i Lokstall 1 på lørdag etter Barnetoget.

Andre aktiviteter i VU:
Alle 4. klassene ved Villaveien, Tårnveien, Skistua, Fagernes og Ankenes barneskole fikk besøk av Overrallar som viste billedkåseri fra anleggstiden. Barna fikk prøve feisel og bor.

Rallarklubbens eget sangkor ”Sleggeklang” fikk sin debut på NRK P1 der det ble fremført flere Rallarviser på direktesending. I tillegg har de opptrådt på aldeshjem og private arrangementer.

Onsdag var det, tradisjonen tro fakkeltog fra Grand Hotell til Jernbanestasjonen der det var mottagelse av Svarta Bjørn- representantene med etterfølgende perrongdans med musikk fra Rombaksmusikken.

Vinner av Årets VU-vindu/bedrift ble Victoria Hotell.

Generalforsamlingen og Etargildet ble avholdt på Hurtigruten med stor deltagelse.

Årets Malmklump ble tildelt, Yngvar Egilsrud.

Øvrige aktiviteter:
. . .august deltok flere av klubbens medlemmer på Foldvikmartnaden. Her fikk vi en varm mottagelse fra både arrangører og publikum. Klubbes utstilling ble kåret til ”Messas beste Stand”. Premien var en sjekk på kr. 2000.- og et litografi.

Helga etter deltok vi på ”Sterke Dager” i Narvik. Totalt på disse helgene ble det innmeldt 70 nye medlemmer i klubben.

Utover dette har vi deltatt på ulike arrangementer der vi har delt ut medlemskap som er kjøpt av bedrifter og private.

25. Års jubileum
Klubbens 25 års jubileum ble feiret på Jernbanemusikkens Hus 25 november. 60 festkledde gjester skapte god stemning med mange tilbakeblikk og gode historier.
Stifterne av klubben, Per Frydendal og Steingrim Sneve ble utnevnt til Æresmedlemmer i Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik. Klubben har nå 5 Æresmedlemmer.

Rallarkirkegården på Hergot
21. januar felte Rallarklubben 40 furutrær på Langstranda som ble brukt til materialene til korsene på Hergot Rallarkirkegård. Arbeidet ble utført i -9 grader og sterk østavind.
Alt tømmer ble fraktet til Ballangen for saging. Dette er nå blitt til 80 kors som er malt hvite og satt opp på Rallarkirkegården på Hergot. Arbeidet har medført stor arbeidsinsats av mange av klubbens medlemmer.

Klubben har deltatt i alle arbeidsmøter med 2 representanter.

Markering/ Åpning av Rallarkirkegården med Gudstjeneste vil bli søndag 11. mars kl 11.00. Her håper vi at flest mulig av Rallarklubbens medlemmer møter opp.