Det har vært avholdt 7 styremøter, og 3 arbeidsmøter i år 2004

Vinterfestuka
Som vanlig startet vi uka med Barnas kostymetog. Startet på Narvik Storsenter og endte opp ved Kikindas plass hvor åpninga var. Stort og flott tog i år også.

Etter åpninga arrangerte vi Rallartunnell i tilfluktsrommet bak det gamle posthuset. Senere på lørdagen var det tradisjonell beslegging av Rallarn og Svarta Bjørn. Besleggere var Vera Steine og Sven Eirik Tande (Stompen).

Onsdag, torsdag og fredag var Rallarklubben ved Overrallar Forselv og XXO Mobakken med på arrangementet Barnas VU-verksted hvor vi hadde et skuespill om bygging av Ofotbanen.
Onsdagen var det også fakkeltog fra Grand til jernbanestasjonen hvor vi tok i mot Svarta Bjørn-representantene. På perrongen ble det som vanlig servert gløgg og Rombaksmusikken spilte opp til perrongdans. Etterpå var det bekransning av Svarta Bjørn- og Rallar-statuene.

Fredagen ble det kåring av Årets VU-vindu/bedrift. Årets vinner ble Ankenes Sparebank.
Klubben har som vanlig støttet opp under flere av Stiftelsen Vinterfestukas arrangementer, og mange av medlemmene stilte opp som frivillige dugnadsarbeidere.

Generalforsamlinga
Generalforsamlinga ble avholdt på Festivalkroa i god tradisjon. Rombaksmusikken underholdt, og Svarta Bjørn-representantene var tilstede. Rallargilde ble avholdt på Kafe C med stor deltagelse.

Folkefest i Rombaksbotn
Siste helg i juni var klubben med å arrangerte Folkefest i Rombaksbotn. Som vanlig dro flere av oss inn på fredagen for å forberede oss til arrangementet og sosialt samvære. Flott vær lørdagen, nesten rekordmange deltagere. Vi hadde salg av T-skjorte, serverte kaffe og saft, utdeling av medaljonger til barn som fullførte marsjen. Arrangerte VM i malmklumpstøting, tautrekking, vannbærekonkuranse, og andre leker for barn og voksne.
Flere av medlemmene var også med på dugnadsarbeid i Rombaksbotn to uker før folkefesten.

Rallarfesten i Kiruna
Siste helga i november dro klubben til Gruvstaden Kiruna for å oppleve Rallarfesten.

I hele året, og spesielt under VU, har klubben blitt invitert til flere ulike arrangementer for å dele ut medlemskap i Rallarklubben, samt skape Rallarstemning. Dette skjer ofte sammen med Rombaksmusikken.

Årets Malmklump.
Årets malmklump ble ikke delt ut i år.

Bevilgninger
Utenom de faste bevilgningene, har klubben i år bevilget kr 10.000,- til Agge Theanders pågående bokprosjekt om rallarkirkegårdene, kr 10.000,- til nytt musikkinstrument til Rombaksmusikken, samt kr 5.000,- til Røde Kors i forbindelse med flodbølgkatastrofen i desember.

Overrallar vil takke styret, komiteer og enkeltmedlemmer for det arbeid og innsats som ble vist i 2004.

Det er også et ønske at enda flere av medlemmene deltar på klubbens arrangementer, og Overrallar oppfordrer flere av medlemmene til spesielt å delta på folkefest i Rombaksbotn og Rallarfesten i Kiruna.