Det har vært avholdt 6 styremøter, og 2 arbeidsmøter i 2007

I tillegg har Overrallar og XO Bjørn Forselv vært representanter i komiteen for Rallarkirkegården på Hergot. Vi har også hatt flere fruktbare samarbeidsmøter med Stiftelsen Vinterfestuka.

Lokalet i Lokstall 1:
I januar så vi endelig tid til å påbegynne en lenge planlagt oppussing av vårt eget lokale i Lokstall 1. Her ble det malt vegger og tak, lagt nytt gulv, montert nye lys og sist, men ikke minst – vi har fått vår egen kjøkkenkrok. Lokalet er blitt pyntet med gaver og bilder som har vært lagret over lengere tid i påvente av denne store dugnaden. Vi takker byggeier Narvikgården for et kjærkommet bidrag til oppussingen.

Vinterfestuka
Startet lørdag med beslegging av Rallaren og Svarta Bjørn-statuene.
Besleggere var Brit Ruud og Per Henrik Mørk.
Sangkor fra kortreffet ”Kor i VU” og Rombaksmusikken deltok under besleggingen  .

Barnetoget
Barnetoget samlet også i 2007 flest deltagere hvis en ser på de enkelte arrangementer i VU og er det desidert største arrangementet. Rallarklubben hadde engasjert klovnen Chili som fra scenen gjorde stor suksess. Vi hadde også barneridning i sentrum for barna med hester fra Narvik Rideskole, Skjomen.

Fliseavdelingen avholdt sin Generalforsamling i vårt lokale i Lokstall 1 på lørdag etter Barnetoget. Fliseklubben hadde i år sin egen fane i barnetoget.

Andre aktiviteter i VU
Første søndag i Vinterfestuka var det ”åpning” av Rallarkirkegården på Hergot. Arrangementet var 4-delt med: Gudstjeneste i Hergot Kapell, Offisiell åpning på Kirkegården v/ Ordfører Olav Sigurd Alstad, med blomsternedleggelse av medlemmer av Rallarklubben, og eget markeringsarrangement på Trældal Samfunnshus. Siste post på programmet var kveldskonsert i Narvik Kirke.

XXO Johnny Mobakken og XO Bjørn Forselv etablerte egen scene i Domussentret der kommunens 4. klassinger ble invitert til Skoleforestillingen ”Rallarliv for 100 år siden.
I tillegg ble det arrangert et lysbildekåseri fra bygging av Ofotbanen.

Rallarklubbens eget kor, Sleggeklang har ved flere anledninger opptrådt med glade Rallarviser ute på byen gjennom hele uka.

Onsdag var det, tradisjonen tro fakkeltog fra Grand Royal til Jernbanestasjonen der det var mottagelse av Svarta Bjørn-representantene med etterfølgende perrongdans med musikk fra Rombaksmusikken.

I forbindelse med KNM Narvik’s siste besøk i byen var Rallarklubben invitert på ”siste tokt” som gikk til Rombaksbotn siste søndag i VU.