Det har vært avholdt 10 styremøter, og 2 arbeidsmøter i perioden.

Aktiviteten i 2002 har vært større en vanlig. Klubben har vært med på planlegging og gjennomføring av en rekke arrangementer.

Første aktivitet var i januar da klubben dro til Kiruna under Snøfestivalen.
I løpet av februar og mars fikk alle 5. til 7. klassene i sentrumsskolene besøk av Rallarklubben. Klubben presenterte et billedkåseri over Ofotbanen og Narvik tilblivelse. Dette prosjektet blir videreført i årene fremover.

Vinterfestuka 2002
VU ble åpnet i nydelig vær med et stort og flott barnetog. Toget startet på Sten og Strøm. Etter barnetoget var klubben med på å arrangere Rallartunnellen for barn i bomberommet bak Kikindas plass. Senere på lørdagen var det beslegging av Rallaren og Svarta Bjørn. Onsdag og torsdag hadde klubben Lysbildekåseri om Ofotbanens tilblivelse på Solhaugen vgs. Onsdagen arrangerte vi i samarbeid med Stifelsen Vinterfestuka, mottakelsen av Svarta-Bjørn-representantene på Narvik Jernbanestasjon, med etterfølgende bekransninger. Fredag ble årets VU-vindu/bedrift kåret. Årets vinner ble Bohus. Rallarklubben hadde gjennom hele uka serveringa på Festivalkroa.

Generalforsamlingen og Rallargildet
Både Generalforsamlinga og Rallargilde ble avholdt på Festivalkroa. Under Rallargildet fikk byens ordfører Olav S Alstad tildelt medlemskap nr 2002, med etterfølgende dåp.

I slutten av mars dro klubben og Rombaksmusikken, etter invitasjon, til Bodø for å være med å profilere Narvik i fylkeshovedstaden.

I juni feiret Narvik 100-år. Rallarklubben var med på arrangementet i sentrum. Klubben åpnet Jerbaneverkets jubileumsutstilling på torvet. Senere på kvelden fikk HKH Kronprins Håkon og Kronprinsesse Mette Marit medlemskap nr 2500 og 2501 under jubileumsmiddagen i Royal Hall.

Siste helg i juni var klubben med å arrangerte Folkefest i Rombaksbotn. Et flott arrangemet i nydelig vær. Av aktiviteter nevnes; servering av kaffe og saft, utdeling av medaljong til barn, tautrekking, lysbildekåseri, VM i malmklumpstøting, samt leker og konkuranser for både barn og voksne.

Norgesløpet for veteranbiler ble arrangert i juli. Rallarklubben var med på en av postene i løpet.

I 2002 ble Grensefestivalen arrangert for første gang. Festivalen var i lokstallruinen på Riksgrensen, og ble avholdt i september. Rallarklubben var med sammen med vår svenske klubb, Vinterfestuka, Narvik 100-år og Rallarfesten. Klubben var med i både planleggingen og gjennomføringen. Av våre aktiviteter nevnes; natursti, sagekonkurranse, malmklumpstøtkonkuranse, 5-på konkuranse, demonstrasjon av esse, servering, leker for barn.

I november dro klubben til Kiruna under Rallarfesten. Dette er nå blitt en årlig tur for klubben. I år var også Rombaksmusikken med.

15. november feiret Ofotbanen sitt 100-årsjubileum. Klubben var med også på dette arrangementet. Bl.a pyntet vi jubileumstoget, var med på åpninga av nytunnellen på Katterat, salutering med ekte dynamitt, underholdning på toget og under jubileumsmiddagen.

I løpet av hele året, og spesiellt under VU, har klubben blitt invitert på ulike arrangementer for å dele ut medlemskap i Rallarklubben.

Årets Malmklump
Årets malmklump ble i 2002 tildelt Agge Theander. Agge har gjennom sitt mangårige arbeid satt fokus på rallarmiljøet og Rallarklubben.

Klubben har gitt økonomisk støtte til Litteraturseminaet under VU, samt bokverket til Anton Fagerbakk om Narvik politihistorie.

Etter mange års leting har Rallarklubben endelig fått eget klubblokale. Vi har fått leie lokale i Lokstall 1, hvor vi kan holde møter og lagring av våre effekkter. Rombaksmusikken har sitt lokale vegg i vegg. Vi ønsker på sikt å få til et miljø i Lokstall 1 hvor vi kan tilby aktiviteter til medlemmene.

Vår broderklubb i Kiruna har dessverre sett seg nødt til å legge aktiviteten på is en periode. Vi håper å kunne være med på å igjen få aktivitet i vår broderklubb.

Vi ønsker å videreutvikle vår web-side www.rallarkubben.no med info om klubben. Å sende ut skriftlig info til alle klubbens medlemmer er svært kostbart. Vi vil også i tiden fremover legge info om vår aktivitet på vår web-side. Følg med. Vi ønsker flere medlemmer med på våre arrangementer.

Overrallar takker med dette alle i styre og komiteer for arbeidet og den innsats som har vært vist i år 2002. Det rettes også en stor takk til alle medlemmene som har stått på og deltatt i klubbens arrangementer i dette aktivitesfyllte året, aktiviteter som fremmer Rallarbyen Narvik.